Regulamin

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Rezerwując sesję Klient akceptuje styl fotografowania Wykonawcy, kolorystyki i obróbki zdjęć.
 3. Klient musi powierzyć Wykonawcy swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy w celu wymiany informacji oraz realizacji usług.
 4. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że na końcowy efekt zdjęć mają wpływ również czynniki niezależne od Wykonawcy, takie jak:
  warunki pogodowe czy oświetleniowe we wnętrzu oraz zaangażowanie modeli.
 5. Wykonawca nie oddaje nieobrobionych zdjęć i nie ma możliwości ich otrzymania za dodatkową opłatą.
 6. Retusz obejmuje drobne zmiany, np. wypryski czy drobne siniaki. Wykonawca nie podejmuje się retuszu dużych zmian, modyfikacji sylwetki, wygładzania twarzy, usuwania logotypów z ubrań itd.
 7. W przypadku choroby – istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć na inny, wspólnie ustalony.
 8. W przypadku sesji plenerowej – istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć ze względu na warunki atmosferyczne, np. burzę lub silny wiatr (o odwołaniu sesji decydujemy na 1-2 h przed jej rozpoczęciem).
 9. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku opóźnień należy poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji tak szybko, jak to możliwe. Znaczne spóźnienia mogą skutkować odliczeniem czasu poświęconego na sesję lub jej odwołanie.
 10. Pliki od dnia sesji przechowywane są przez Wykonawcę maksymalnie 6 miesięcy. Należy zapisać otrzymane zdjęcia na swoich dyskach od razu po ich otrzymaniu.
 11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za jakość wydruków zdjęć wykonanych w laboratoriach fotograficznych, z którymi nie współpracuje.
 12. Wykonawca nie zgadza się na modyfikacje wykonanych fotografii, takich jak nakładanie filtrów na Instagramie, dodawanie własnych logotypów czy kadrowanie – prawa autorskie do fotografii zostają zawsze po stronie Wykonawcy.
 13. Wszystkie pakiety na sesje zdjęciowe oraz ich ceny są dokładnie przedstawione w aktualnej ofercie. Reportaże oraz zdjęcia z wydarzeń wyceniane są indywidualnie.
 14. Każdy pakiet zdjęciowy można wykupić w formie voucheru prezentowanego, w tej samej cenie. Ważność vouchera to 365 dni. Po tym terminie voucher przepada. Możliwa jest wysyłka vouchera InPostem (kurier lub paczkomat) na wskazany adres. W tej sytuacji do jego ceny należy doliczyć 20 zł za wysyłkę.

Reklamacje

 1. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres annamatejskagazda@gmail.com.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
  a) osoby składającej reklamację,
  b) usługę, której reklamacja dotyczy;
  c) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  d) okoliczności uzasadniające reklamację;
  e) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 5. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.